Η Β Α-Π Τ Η Σ Η ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Σ'εμάς τις νεράιδες, αρέσει να πετάμε στα σύννεφα! Γι αυτό και αυτή η Β Α-Π Τ Η Σ Η μας ενθουσίασε!