ΓΑΜΟΣ

Στο γάμο σας ασχοληθείτε μόνο με το άλλο σας μισό και αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς!